Asteta Clinic
Grønt bilde av tretopper

Samfunnsansvar

Fremtidens helse

Asteta Clinic jobber for en bærekraftig utvikling og helsesektoren har et spesielt stort ansvar. Fordi god helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial. Vi støtter FNs bærekraftsmål for god helse og livskvalitet. Med verdighet og respekt for alle.

Asteta Clinic deltar i flere gode prosjekter, gjennom ulike støtteordninger og arbeid pro bono. Kunnskap er vår viktigste ressurs, for å kunne bidra til samhandling mellom aktører og ansvarsområder.

I Asteta Clinic skal vi fremme bedre levesett og positiv utvikling i samfunnet.

FNs Global Compact

I Asteta Clinic er vi overbevist om at næringslivet spiller en avgjørende rolle skal FNs bærekraftsmål nås. Det er ingen motsetninger i det å drive virksomhet og ta samfunnsansvar. Tvert imot. Derfor er Asteta Clinic med i Global Compact, verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet - en bedriftsdugnad for business og bærekraft. Bærekraftsmålene fungerer som en felles global arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn. Global Compact er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar. Vi i Asteta Clinic er forpliktet til dette arbeidet og gjør vårt beste for å sikre FNs prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og miljø.

UN Global Compact

Operation Smile

Rundt om i verden blir det hele tiden født barn med en leppe-kjeve -ganespalte (LKG). Det kan variere i størrelse og alvorlighetsgrad, men for et barn som ikke får behandling for slike misdannelser kan det føre til livstruende infeksjoner og underernæring. I tillegg til utenforskap sosialt og psykiske plager.

Operation Smile er en frivillig organisasjon som jobber for at alle med en LKG-diagnose skal få sikker og riktig kirurgi og legehjelp. Uansett hvor de er i verden.

Dr. Kenneth Chiu i Asteta Clinic har vært med Operation Smile i felt i Filipinene, der de opererte et hundretall barn med LKG-problematikk.

Plastikkirurg Dr. Kenneth Chiu med operert gutt og hans mor
Plastikkirurg Dr. Kenneth Chiu opererer

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms venner jobber for å sikre drift og utvikling av sykehuset Haydom Lutheran Hospital (HLH) i Tanzania. HLH har også et tett samarbeid med Kirkens Nødhjelp, som koordinerer samarbeidet med norske ambassaden i Dar es Salaam og Norad. 

Sykehuset, som ligger i Manyara-regionen nord i Tanzania, har knapt 12.000 innlagte pasienter hvert år, samt drøyt 100.000 polikliniske konsultasjoner. 

Kenneth Chiu har hatt opphold ved sykehusets kirurgiske avdeling.